Kliknutim sa zmeni rozmer obrazku na original alebo zmenseninu a Dvojklikom sa zavrie okno.